Veiligheidsmotivatie

Gemotiveerde medewerkers werken veiliger (Scott, Flemming en Kelloway, 2014). Klinkt eigenlijk logisch, maar in welke hoedanigheid kan dit bijdragen aan het verminderen van beroepsziekten en bedrijfsongevallen?

De “human factor” wordt steeds belangrijker om de werksituatie veiliger te maken. Al vanaf begin vorige eeuw zijn vooral technische beheersmaatregelen bedacht om de werkplek veilig te maken. De kans van een ongeval door menselijk falen is hoger dan technisch falen. Er zijn twee belangrijke psychologische benaderingen voor het verbeteren van veiligheid binnen een bedrijf. Deze zijn op basis van individueel gedrag en door het verbeteren van de veiligheidscultuur.

De laatste jaren wordt er veel aandacht geschonken om de veiligheidscultuur van een bedrijf te verbeteren. Verschillende organisatie- en veranderkundige modellen geven hier een belangrijke aanzet toe. Deze zijn zowel specifiek gericht op de veiligheid alsook de meer generalistische modellen binnen een bedrijf/organisatie. Hearts & Minds Hudson veiligheidsladder, safety culture on the Olympic park, Diagnosing organiszational culture van Wiley & Sons, Organisatieculture Cameron & Quin.

De veiligheidscultuur van een organisatie draagt bij aan de individuele veiligheidsmotivatie van de medewerker. (Neal & Griffin, 2006; Zohar, 2000). De veiligheidscultuur beïnvloedt de motivatie doordat het medewerkers informeert over het gewenste gedrag, en verwachtingen creëert wat betreft veilig en onveilig werken (Neal & Griffin, 2006).

Vanuit de motivatietheorie kan een veiligheidscultuur als factor bijdragen aan veilig werken. Maar niet meer dan dat, veelal zijn er meer (motiverende) factoren die zorgen voor veiligheidsmotivatie. Deze factoren zijn afhankelijk van de behoefte en persoonlijke karaktereigenschap van een medewerker.

De Self Determination Theory (SDT) van Decy & Ryan, (1968) is volgens Scott et al (2014) tegenwoordig nog steeds een actuele theorie voor veiligheidsmotivatie. Aan de hand van deze SDT is een veiligheidsmotivatiemodel en daarbij behorende een vragenlijst opgesteld. Het SDT-model geeft een soort persoonlijke veiligheidsmotivatieladder aan. Dus van niet-gemotiveerd tot en met intrinsiek gemotiveerd. Door het aanklikken van onderstaande button kunt u de vragenlijst invullen. Indien er voldoende respondenten de vragenlijst hebben ingevuld zal een kort artikel met resultaten worden geschreven.

Tijdens het NVVK-congres 2015 is het bovenstaande veiligheidsmodel gepresenteerd.