Motivatie

Wat is motivatie eigenlijk?

Motivatie is de bereidheid om je in te spannen. Motivatie is de stap voor (intentie) attitude en gedrag volgens Ajzen (1991). Kleinginna e.a. (1981) verzamelden en analyseerden 140 definities over motivatie. De belangrijkste kenmerken die naar voren kwamen was het psychologische mechanisme van behoefte, psychologische drives, wensen en effecten. De tijddimensie als belangrijke variabale waarbij motivatie eigenlijk alleen gerelateerd wordt aan het gedrag in het hier en nu.

Ondanks de groeiende wetenschappelijke literatuur is er nog geen universele eenduidige definitie voor arbeidsmotivatie. Afhankelijk vanuit welke psychologische of bedrijfskundige invalshoek je kijkt naar arbeidsmotivatie kan een definitie worden geformuleerd. Zo is de huidige arbeidsmotivatie vooral nog gerelateerd aan de klassieke motivatiteheoriën van o.a. Maslow, Herzberg, McGregor, Deci & Ryan, etc. Dit is nog steeds terug te vinden in de meeste (huidige) medewerkersonderzoeken.

Maar voor de publieke sector is er voor Nederland een “nieuw” arbeidsmotivatiemodel, het zogenaamde Public Service Motivation (PSM). Dit model onderscheid zich door de behoefte van medewerkers om bij te willen dragen bij het maatschappelijk belang en de opoffering die daar bij hoort. André neemt dit model mee in zijn wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsmotivatie bij ondersteunende stafafdelingen.

Echter door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen, multicuturele invloeden, nieuwe werkplekconcepten (zoals het nieuwe werken) en diversiteit aan organisatiestructuren/vormen is het niet meer eenvoudig om een universeel arbeidsmotivatiemodel te gebruiken. Interessanter is nu de vraag “hoe organiseer je arbeidsmotivatie in een arbeidssituatie?”.