Onderzoek & Workshop

Onderzoek

André is de wetenschappelijke uitdaging aangegaan om een promotie-onderzoek uit te voeren naar de motiverende arbeidssituatie voor ondersteunende stafafdelingen binnen waterschappen en gemeenten. Hij voert zijn promotie-onderzoek uit via de International American University.

In 2016 zal hij, na zijn uitgebreide literatuurstudie, beginnen met het operationaliseren van zijn praktijk-onderzoek. Tevens zoekt hij nog gemeenten en waterschappen die bereid zijn om mee te werken aan het praktijk-onderzoek. Eind 2017 hoopt André zijn promotie-onderzoek af te ronden.

Naast de specifieke doelgroep van zijn promotie-onderzoek tracht André een universeel actiemodel te ontwikkelen voor zowel de profit als non-profit organisaties/bedrijven. Hierbij onderzoekt hij een methodiek waarbij je in één dagdeel kan komen tot motiverende arbeidssituatie, georganiseerd door je leidinggevende.


Workshop

Zijn uw medewerkers gemotiveerd? Vraagt u zich af hoe u uw medewerkers gemotiveerd krijgt? André heeft een (digitale) workshop ontwikkeld die in een korte tijd tot het ontwerp van een motiverende arbeidssituatie kan komen. Het proces om tot deze motiverende arbeidssituatie te komen ziet er onder andere als volgt uit:

Vragenlijst

Om data te verzamelen heeft hij een vragenlijst ontwikkeld die zijn onderzoek ondersteund. Als een vragenlijst wordt ingevuld en het emailadres wordt achtergelaten zal diegene digitaal de resultaten ontvangen.