Over André Verbeek

Wie is André?

André werkt als senior beleidsadviseur Organisatie Ontwikkeling bij Hoogheemraadschap van Delfland. Hij is verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling met de thema’s eigenaarschap, leiderschap, continue verbeteren en gedragsbeïnvloeding. Vooral door de combinatie van continue verbeteren en eigenaarschap/leiderschap is hij verder ontwikkeld als organisatieadviseur en –expert op het gebied van arbeidsmotivatie. Naast zijn vaste baan is hij gastdocent en wetenschappelijk onderzoeker. Hij is begonnen met een middelbaar technische opleiding en heeft na zijn HBO-opleidingen een tweetal masters met goed gevolg afgerond. Momenteel is hij promovendus en doet hij onderzoek naar een motivationchangemodel for public supportstaf departments.

André is ontwikkelgericht en vindt dat het altijd beter kan in organisaties. Door het herkennen van ingeslepen patronen bij individuen, teams en organisaties is het een uitdaging voor André om een passende interventie te adviseren. Deze interventies zijn het meest effectief als ze juist niet psychologisch toegankelijk zijn waardoor voorkomt dat men weer terugvalt in oude en ongewenste gewoonten en rituelen.

André is mensgericht en vindt de mens het kapitaal van de organisatie. Medewerkers, leidinggevenden en directeuren zijn uniek en zorgen met elkaar voor het tot stand komen van die producten die behoren tot de organisatie. Als deze medewerkers het niet naar hun zin hebben zal dat zeker een ongunstig effect hebben op de performance van de organisatie en samenwerking onder elkaar. Gemotiveerde medewerkers in hun kracht laten werken die bijdragen aan de organisatiedoelstelling is een continue uitdaging van André als organisatieadviseur.


Publicaties